หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา มอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ในวาระการเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา มอบกระเช้าแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ในวาระการเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-12-17 14:55:31

      เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ในวาระการเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา