หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-12-17 19:49:32

     เมื่อวันที่ 2 และ 3 ธันวามคม 2563  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมขบวนพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ที่ประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมงานบวงสรวงในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง