หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ามอบของที่ระลึก แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ในวาระเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ามอบของที่ระลึก แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ในวาระเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-12-18 09:26:46

     เมื่อ 7 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ เข้ามอบรูปหล่อโลหะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรูปหล่อโลหะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม ในวาระเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 ณ สำนักงานรองอธิการบดี อาคารโลจิสติกส์2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม