หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิความสว่างเพื่อชีวิต อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิความสว่างเพื่อชีวิต อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-12-18 09:57:02

     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำผู้แทนนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ให้แก่น้องๆ มูลนิธิความสว่างเพื่อชีวิต จ.สุพรรณบุรี โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการ ให้ความรู้ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ยังได้นำสิ่งของ ที่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมบริจาค มามอบให้กับน้องๆ อีกด้วย