หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-01-26 14:53:42

     เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอแนวนโยบายและแผนการดำเนินงานของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบายที่ได้วางแผนไว้

     ในการประชุมนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการเปิดประชุมครั้งนี้ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการประชุมอีกด้วย