หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่าย) ครั้งที่ 1/2564
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่าย) ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-01-26 14:59:14

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่าย ได้จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

     ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนองานต่างๆ พร้อมแผนงานในการที่จะสนับสนุนการเรียนการสอน และการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษา