หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ร่วมแสดงความยินดี แด่ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ในวาระขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ร่วมแสดงความยินดี แด่ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ในวาระขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-01-25 09:21:33

     เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผศ.ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้า แด่   ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ในวาระขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ณ สำนักงาน วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม