หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประชุมวางแผนการปรับปรุงห้องสันทนาการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประชุมวางแผนการปรับปรุงห้องสันทนาการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-01-25 09:42:27

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผศ.ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาจัดทำ ได้ประชุมหารือในแนวทางที่จะทำการปรับปรุงห้องสันทนาการของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ทั้งเรื่องเวลาของการจัดการ  คัดเลือกวัสดุ  เพื่อการใช้งานของสถานที่ได้อย่างเต็มประโยชน์และพร้อมด้วยความสวยงาม ทันสมัย