หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-01-26 15:17:27

      วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564  คณะอาจารย์  เจ้าหน้าทีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2564 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  โดยมี นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียเป็นประธานเปิดงานและรับมอบของขวัญวันเด็ก ท่ามกลางนักเรียน ครู อาจารย์ ที่เข้าร่วมงาน  เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เยาวชนที่เติบโตขึ้น เป็นกำลังสำคัญของสังคม และเพื่อให้เด็กได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่