หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-15 11:13:06

     วันที่ 26 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564   ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตนครปฐม   

      ในการประชุมครึ้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขต่างๆ ในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้มีการดำเนินงานที่เรียบร้อยเป็นไปตามนโยบาย