หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ระบบ SSRUIC MOOC (powered by Open edX)
ระบบ SSRUIC MOOC (powered by Open edX)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-09-08 12:21:23

วิทยาลัยนานาชาติ ทดสอบระบบ SSRUIC MOOC (powered by Open edX)


วิทยาลัยนานาชาติ ได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course: MOOC) ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ (Open Beta Testing) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าชมได้ที่

หน้าแรกของเว็บไซต์: https://mooc.ssruic.ssru.ac.th/
หน้าแรกของระบบ: http://edx.ssruic.ssru.ac.th/

 

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสอนรายวิชา

SSRUIC001 - การผลิตสื่อสำหรับบทเรียนออนไลน์แบบเปิด

ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลนเพื่อยกระดับการศึกษาไทย แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียด และสมัครเรียนได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่นี่ โดยรายละเอียดการสมัครและการใช้งานจะอยู่ในหน้ารายวิชา หรือดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ SSRUIC MOOC