วิธีสมัครเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 สมัครผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ 

        >> Click <<

 **เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ หลังจากที่ได้รับข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว**


 สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, วิทยาเขตนครปฐม

  111/5 ม.2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170

  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์


  หรือโทรสอบถาม 082-5601365 ,034-964946 กด 101 

  Facebook : Ssruic Suansunandha

  Website : https://ssruic.ssru.ac.th/

  Line : @SSRUIC


 ภาคการศึกษา

  เทอมที่ 1 : สิงหาคม – ธันวาคม

  เทอมที่ 2 : มกราคม – พฤษภาคม

  เทอมซัมเมอร์ : มิถุนายน – กรกฎาคม


แผนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา