หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร
รับสมัคร

วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-10-17 15:58:37
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนันสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
      วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผ ...
2020-05-13 10:59:25
ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แวะเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่อยู่หอพักใน
     วันที่ 13 เมษายน 2563 ตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำอา ...
2020-06-15 14:10:27
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม“How to…. อยู่บ้านอย่างไรให้สนุก” EP 2 How to....Enjoy Eating from Home
     ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จั ...
2020-04-10 12:17:25
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการสอนทางออนไลน์เต็มรูปแบบวันแรกอย่างเป็นทางการ
     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดท ...
2020-03-24 15:21:59
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับนักศึกษา เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับนักศึกษา เพื่ ...
2020-03-12 22:28:02
ข่าวย้อนหลัง