หน้าหลัก > ข่าว > คณิตศาสตรศึกษา > ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับปริญญาโทของวิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการสร้างบทเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ ที่จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับปริญญาโทของวิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการสร้างบทเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ ที่จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-10-07 20:51:09