รับสมัครนักศึกษาใหม่
International College
Suan Sunandha Rajabhat University
.....................................
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม

เปิดรับตรง นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
รับตรงรอบที่ 1
ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561

(ดูอัพเดตรายชื่อผู้สมัคร คลิ๊กที่นี่ 
" Click " )

หลักสูตรนานาชาติ ในสาขาดังต่อไปนี้
.
ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Arts
B.A.(Airline Business)/ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
B.A.(Tourism Management)/ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
B.A.(Hotel and Hospitality Management)
- Major : Hotel Management/วิชาเอกการโรงแรม
- Major : Restaurant Business/วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
.
บริหารธุรกิจบัณฑิต
B.B.A.(International Business)/บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
B.B.A.(Digital Entrepreneurship Management)/บธ.บ. (ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล)
.........................................................

วิธีการสมัครที่1
***ในกรณีส่งเอกสารการสมัครมายังวิทยาลัย***
1) กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
โดยสามารถ Download ใบสมัคร
ได้ที่นี่ >>>> 
" Click "

ดูตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
ได้ที่นี่ >>>> 
" Click "

2)แนบเอกสารตามที่ระบุ
- หลักฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ใบ ปพ. 4 หรือ 5 เทอม ก็ได้) สำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

3)นำข้อ1และ2 ใส่ซองเอกสารและจ่าหน้าซอง
ถึง
>>> ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 111/5 หมู่2 ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 <<<<<

หมายเหตุ: การสมัครวิธีที่ 1
จะสอบ17 กันยายน - 31 ตุลาคม 61
และผู้สมัครสามารถเชครายชื่อผู้ส่งเอกสารสมัครแล้ว
ได้ที่นี่>>>> 
" Click "

..........................

วิธีการสมัครที่2
***ในกรณีมาสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัย****

*เวลาการเปิดรับสมัครด้วยตัวเอง จะดำเนินการ
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 15.00 น.
เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์*

หรือโทรสอบถาม 082-5601365 , 034-964946 กด 1

โดยมีขั้นตอนการสมัครด้วยตัวเองดังนี้
1)มารับใบสมัคร และกรอกให้เรียบร้อย
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ
มรภ.สวนสุนันทา

2)นำเอกสารตามที่ระบุ
- หลักฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ปพ. 4 หรือ 5 เทอม ก็ได้) สำเนา 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร
-สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชน ลงนามสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

4)หากมีความประสงค์ที่จะขอสอบสัมภาษณ์หลัง
การสมัครเลย กรูณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อที่จะ
ดำเนินการในขั้นต่อไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครค่ะ

..........................................................
การเดินทางเข้าสู่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
คลิ๊กที่นี่ >>>> 
" Click "

รายละเอียดการเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา  
" Click "

.............................

คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ นะคะ

1.ปีนี้รับนักศึกษาเยอะมั้ยค่ะ?
ตอบ : โดยจะรับรวมทั้งหมด 450 คนค่ะ

..........................
2. สอบสัมภาษณ์ยากมั้ยค่ะ ต้องมี Portfolio มั้ยค่ะ?
ตอบ : คำถามที่สอบก็เป็นคำถามทั่วๆไปค่ะ แนะนำตัว
และก็จะถามเกี่ยวกับว่าทำไมถึงมาเรียนในสาขานี้ บลาๆๆๆๆ ทักษะที่ทางวิทยาลัยต้องการ คือ ฟัง พูด อ่าน เป็นหลักค่ะ เขียนมาฝึกกันได้ แต่ถ้าสื่อสารกันไม่ได้ก็จะ
ลำบากในขั้นการเรียนการสอน

ก็มีนะคะ ที่ตอนเข้ามาเรียนสื่อสารไม่ได้เลย
แต่มีพรแสวงเยอะ จากที่ไม่ได้ๆ ก็จะพัฒนาไปได้เองค่ะ
เพราะถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้จริงๆ จะมีปัญหาตอนที่ต้อง
ยื่นผลโทอิคอย่างต่ำ 600 ตอนจบการศึกษาค่ะ ซึ่งวิทยาลัยเราบังคับค่ะ

ฉะนั้นถ้าเด็กคนไหนรู้ตัวว่าไม่ไหว อาจารย์จะแนะนำให้เรียนเสริมค่ะและจะต้องผ่านให้ได้ค่ะซึ่งเด็กๆ เราที่ได้รับปริญญาก็จะต้องผ่านด่านนี้ไปได้ค่ะ โดยมีอาจารย์เป็นโค้ชให้ค่ะ
ไม่ต้องกังวล

ส่วน Portfolio นั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะ ไม่ใช่ปัญหา
การสอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ที่การสื่อสาร ความมั่นใจ
การแต่งกาย เพราะคะแนนจะมีการให้แยกเป็นส่วนๆ เลยค่ะ เช่น Communication , Grooming ฯลฯ

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่
082-5601365

.........................................................

ส่วนแนวของการสอบ ก็เอาวิดิโออันเก่าที่เคยสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ที่จะสอบ นำมาบอกเป็นไกด์ไลน์ให้นักเรียนดู
แนวอีกทีค่ะ ยังใช้ได้ดีค่ะ


ทุกอย่างไม่ยาก ถ้าหากเรามุ่งมั่นจะทำ
ขอให้โชคดีทุกคนนะคะ ในการสอบครั้งนี้

แล้วมาเป็นครอบครัว SSRUIC กันนะคะ

/
/
/
วิดีโอสัมภาษณ์อาจารย์สาขา การโรงแรม 
" Click "

วิดีโอสัมภาษณ์อาจารย์สาขา ธุรกิจการบิน 
" Click "

วิดีโอสัมภาษณ์อาจารย์สาขา การจัดการท่องเที่ยว 
" Click "

วิดีโอสัมภาษณ์อาจารย์สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ 
" Click "

วิดีโอมายังห้องประชาสัมพันธ์ 
" Click "

การเดินทางเข้า วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม 
" Click "